ജിയോഫോണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ജിയോ റെയില്‍ ആപ്പ്

0 101

ജിയോഫോണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കി ജിയോ റെയില്‍ ആപ്പ്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡോ, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡോ, ഇ -വാലെറ്റുകളോ ഉപയോഗിച്ച്‌ റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റ് ബൂക്കിംഗ്, ക്യാന്‍സലേഷന്‍, അവശ്യസമയങ്ങളില്‍ തത്കാല്‍ ബൂക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഇനി ജിയോ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യാനാകും.

കൂടാതെ പി.എന്‍.ആര്‍ സ്റ്റാറ്റസ്, ട്രെയിന്‍ സമയം, റൂട്ട്, ട്രെയിന്‍ എത്തിചേരുന്ന സമയം, സീറ്റ് ലഭ്യത തുടങ്ങിയ നിരവധി വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ജിയോ റെയില്‍ ആപ്പിലുണ്ട്.

ഐ.ആര്‍.സി.റ്റി.സി അക്കൗണ്ടില്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ജിയോ റെയില്‍ ആപ്പ് വഴി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ജിയോ നല്‍കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റല്‍ സേവനം വഴി റെയില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നീണ്ട ക്യൂവും, ഏജന്റ്‌സ് കമ്മിഷനുകളും ഒഴിവാക്കാം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.